Lịch làm việc

lịch công tác Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021
Ngày đăng 25/06/2021 | 08:27  | View count: 13094

11

Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

09h00

Ngày 08-09/6/2021

Huyện ủy, UBND huyện Tuy Đức

Đ/c Phạm Ngọc Linh

22

Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 10/6/2021

Xã Đăk Ngo

Đ/c Phạm Ngọc Linh

33

Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 11/6/2021

Xã Đăk R'tih

Đ/c Phạm Ngọc Linh

44

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

8h00 – 14h00

Ngày 12/6/2021

Phòng họp số 6 văn phòng tỉnh ủy

Đ/c Phan Đình Hiến