Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 47
Ngày đăng 19/11/2018 | 08:24  | View count: 5281

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

1

Dự Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

8h

20/11

TT.Đức An

Đăk Song

đ/c Hiến - TB

 

2

Dự hội nghị sơ kết 5 năm t/h QĐ số 2214/QĐ-TTg

8h

22/11

TP.Hà Nội

đ/c Hiến - TB

 

3

Dự HN phổ biến cá quy định của PL về An toàn giao thông

7h30

23/11

TTHN 200 chổ

đ/c Khuê – Pểnh

 

4

Dự HNTT đánh giá tình hình phát triển KTXH, QPAN tháng 11

14h

22/11

PH trực tuyến VP UBND tỉnh

đ/c Khét - PTB

 

5

       

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10