Lịch làm việc

Lịch công tác tuần 45 năm 2020
cms-publish-date 30/11/2020 | 02:10  | cms-view-count: 13404

1

Họp thường trực HĐND tỉnh

13h30-01/12/2020

Phòng họp VP HĐND tỉnh

Đ/c Linh, TPNV

2

Họp làm việc với LĐUBND tỉnh về CT MTQG PTKTXH vùng DTTS

13h30-01/12/2020

Phòng họp VP UBND tỉnh

Đ/c Khét, PTB;

Đ/c Khuê, PTPNV

3

Học tập NQ ĐH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

8h-03/12/2020

Hội trường 200 chỗ Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đ/c Điệp, CUV

4

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần 2

8h00-03,04/12/2020

Văn phòng tỉnh ủy

Lãnh đạo ban