Lịch làm việc

lịch công tác Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 9/9/2022

Ngày đăng 08/09/2022 | 16:38 PM  | View count: 11633

lịch công tác Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022

Ngày đăng 29/08/2022 | 04:35 PM  | View count: 10872

lịch công tác Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022

Ngày đăng 22/08/2022 | 03:46 PM  | View count: 9947

lịch công tác Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Ngày đăng 11/07/2022 | 02:35 PM  | View count: 9890

lịch công tác Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022

Ngày đăng 18/07/2022 | 02:33 PM  | View count: 9888

lịch công tác Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022

Ngày đăng 25/07/2022 | 02:29 PM  | View count: 9600

lịch công tác Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 5/8/2022

Ngày đăng 01/08/2022 | 02:28 PM  | View count: 10231

lịch công tác Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022

Ngày đăng 08/08/2022 | 02:24 PM  | View count: 9995

lịch công tác Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

Ngày đăng 17/08/2022 | 04:52 PM  | View count: 7732

lịch công tác Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022

Ngày đăng 14/03/2022 | 10:55 AM  | View count: 2895
không có lịch công tác

lịch công tác Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/03/2022

Ngày đăng 07/03/2022 | 10:49 AM  | View count: 2399
không có lịch công tác

lịch công tác Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022

Ngày đăng 28/02/2022 | 10:50 AM  | View count: 2468
1 Lễ phát động tết trồng cây nhân dịp xuân nhâm dần năm 2022 08h00 Ngày 28/2/2022 khu tái định cư ngân hàng ...

lịch công tác Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022

Ngày đăng 21/02/2022 | 10:47 AM  | View count: 2196
1 không có cuộc họp      

lịch công tác Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 21/02/2022

Ngày đăng 14/02/2022 | 10:42 AM  | View count: 1802
1 hội nghị Trực tuyến triển khai thực hiện nghị quyết 11/NQ-CP 14h00 Ngày 16/2/2022 UBND tỉnh K'Khét A Tô ...

lịch công tác Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022

Ngày đăng 31/01/2022 | 10:37 AM  | View count: 980
1 hội nghị tổng kết phòng trào thi đua công tác khen thưởng năm 2021 08h00 Ngày 31/1/2022 Sở Giáo dục và đào tạo ...

lịch công tác Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022

Ngày đăng 24/01/2022 | 10:34 AM  | View count: 364
11 Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 08h00 Ngày 24/1/2022 UBND xã...

lịch công tác từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

Ngày đăng 10/01/2022 | 10:29 AM  | View count: 296
1 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 8h00 Ngày 11/1/2022 Văn phòng Tỉnh ủy Đ/c Phan Đình Hiến Trưởng Ban ...

lịch công tác Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022

Ngày đăng 03/01/2022 | 10:19 AM  | View count: 284
1 Ủy Ban Bầu cử tổ chức phiên họp lần thứ 4 14h00 Ngày 03/01/2022 Hội trường UBND tỉnh Đ/c Phan Đình Hiến ...

lịch công tác Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

Ngày đăng 25/06/2021 | 08:31 AM  | View count: 14009
1 Ủy Ban Bầu cử tổ chức phiên họp lần thứ 4 14h00 Ngày 15/6/2021 Hội trường UBND tỉnh Đ/c Phan Đình Hiến ...

lịch công tác Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021

Ngày đăng 25/06/2021 | 08:27 AM  | View count: 13105
11 Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 09h00 Ngày 08-09/6/2021 Huyện...