Xuất bản thông tin

Kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 13/11/2020 | 16:49 PM  | cms-view-count: 2

tháng 11.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 2

120201123140622_818_BC-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 2

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

cms-publish-date 23/03/2020 | 08:18 AM  | cms-view-count: 1
Thời gian qua, Ban Dân tộc (BDT) tỉnh Đăk Nông luôn chú trọng công tác cải cách hành chính CCHC nhằm xây dựng cơ quan thật sự dân chủ, chuyên nghiệp. Nguồn internet Bằng sự nỗ lực...

cchc.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

Quy trình ISO 9001:2015

cms-publish-date 27/10/2020 | 04:50 PM  | cms-view-count: 29
Quy trình ISO

iso.rar

cms-publish-date  | cms-view-count: 2

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 11/10/2018 | 03:22 PM  | cms-view-count: 9599
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN   - Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn - Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn - Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn -...

Lịch công tác tuần 42 năm 2020

cms-publish-date 19/10/2020 | 08:12 AM  | cms-view-count: 41
 1 Tham dự Hội thảo "Triển khai dự án Tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk...

Kết quả tiếp công dân tháng 10 năm 2020

cms-publish-date 22/10/2020 | 03:56 PM  | cms-view-count: 717

thang 10.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 6

Lịch công tác tuần 41 năm 2020

cms-publish-date 12/10/2020 | 08:13 AM  | cms-view-count: 347
 1 dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 14 giờ 30 12/10/2020 Hội trường UBND tỉnh ...

Chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao

cms-publish-date 08/10/2020 | 08:26 AM  | cms-view-count: 7712
Được tỉnh quan tâm với những chính sách đặc thù, nên so với đầu nhiệm kỳ, chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số (DTTS) được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Đa dạng hình thức...

lịch công tác tuần 40

cms-publish-date 07/10/2020 | 03:59 PM  | cms-view-count: 373
STT Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì  1 dự Hội nghị lần thứ 2,...

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II sẽ tổ chức tại Đắk Nông vào tháng 11/2020

cms-publish-date 06/10/2020 | 10:44 AM  | cms-view-count: 8215
Theo UBND tỉnh Đắk Nông, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ II dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 tại khu vực Đảo Nổi, hồ Gia Nghĩa, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia...

Lịch công tác tuần 39 năm 2020

cms-publish-date 28/09/2020 | 07:56 AM  | cms-view-count: 429
TT Nội dung công tác Thời gian Địa điểm Chủ trì  1 khảo sát việc...

Tiếp tục tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020

cms-publish-date 25/09/2020 | 02:18 PM  | cms-view-count: 67
Toàn cảnh lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong   Sau một thời gian tạm dừng mở lớp đào tạo,...

chuong trinh 135.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 4