Xuất bản thông tin

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 07/03/2023 | 10:06  | View count: 20868

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

chi tiết tại đây