Xuất bản thông tin

Quy định Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

cms-publish-date 19/01/2021 | 04:18 PM  | cms-view-count: 40
Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Về đối...

Banner dưới chân

cms-publish-date 15/06/2020 | 03:20 PM  | cms-view-count: 76213

banner-web-con-dao-23112020110651315-30112020150724187.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 44

anh-bia-chuc-mung-nam-moi-17.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

Hội thảo "Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung".

cms-publish-date 15/01/2021 | 08:18 AM  | cms-view-count: 134
Ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại Thành phố Buôn Mà Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của...

bmt4.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

bmt3.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

bmt2.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

bmt1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 11/01/2021 | 10:57 AM  | cms-view-count: 98
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem danh...

BC tiếp công dân tháng 01.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 4

01_BC-TTr_20210108110716745740.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 2

2021

cms-publish-date  | cms-view-count: 0

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 12/10/2018 | 09:49 AM  | cms-view-count: 22202
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN  TẠI TRỤ SỞ LÀM VIỆC BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 532/QĐ-BDT ngày 03/ 8/ 2020  của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk...

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 12/10/2018 | 09:48 AM  | cms-view-count: 42941
  THỜI GIAN VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (theo Quyết định số 532/QĐ-BDT ngày 03/8/2020)   1. Thời gian Tiếp công dân   - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30...

120201214103531_896_BC-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 13

tiếp công dân tháng 12 năm 2020

cms-publish-date 10/12/2020 | 09:41 PM  | cms-view-count: 2529

thang 12.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 19