Xuất bản thông tin

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

Ngày đăng 11/10/2018 | 15:22 PM  | View count: 31712
THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN DÂN TỘC TỈNH. - Địa chỉ: 27 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tinh Đăk Nông - Số Điện thoại:  02613544536 - Fax:  02613544536 -...

Banner dưới chân

Ngày đăng 15/06/2020 | 03:20 PM  | View count: 983951
 

bner.png

Ngày đăng  | View count: 480

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024

Ngày đăng 01/03/2024 | 03:29 PM  | View count: 674
Nữ công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh  tích cực hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Hưởng ứng tinh thần "Tuần lễ Áo dài"...

e64d35ed28b189efd0a0.jpg

Ngày đăng  | View count: 81

2024

Ngày đăng  | View count: 43

Ban Dân tộc tỉnh Đắk nông ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ngày đăng 10/01/2024 | 02:59 PM  | View count: 366
Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024.  nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành...

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN TỘC

Ngày đăng 11/10/2018 | 03:21 PM  | View count: 40787
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông gồm 4 đồng chí (1 đồng chí trưởng ban và 3 đồng chí phó ban) PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BAN  (tại Quyết định số..... )   1. Trưởng...

120240411150522_895_QĐ_BDT_21_08_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 85

120240411145513_949_QĐ_BDT_13_09_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 78

120240411145217_2346-QĐ-UBND_0001.pdf

Ngày đăng  | View count: 80

120240411083445_03_QĐ_BDT_04_01_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 93

120240411083042_6157_UBND_KT_13_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 83

120240411082630_15_BC_BDT_03_01_2024_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 49

120240411082458_1058_QĐ_BDT_13_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 75

120240411082339_1023_BC_BDT_04_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 92

120240411082017_693_BC_BDT_06_07_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 90

120240411081841_692_BC_BDT_06_07_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 85

120240411081630_99A_BC_BDT_07_02_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 98

120240411081131_651_QĐ_BDT_28_06_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 220