Xuất bản thông tin

1 Banner tin nổi bật

Ngày đăng 26/05/2020 | 16:09 PM  | View count: 736743
       

Banner dưới chân

Ngày đăng 15/06/2020 | 03:20 PM  | View count: 734704

Hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Ngày đăng 17/08/2023 | 08:21 AM  | View count: 224
Ngày 17/8, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 Tham...

nguoi uy tin4.png

Ngày đăng  | View count: 58

nguoi uy tin3.png

Ngày đăng  | View count: 48

nguoi uy tin2.png

Ngày đăng  | View count: 55

nguoi uy tin1.jpg

Ngày đăng  | View count: 51

Ban Dân tộc tham dự Hội thao Khối thi đua 8 năm 2023

Ngày đăng 11/08/2023 | 07:49 AM  | View count: 209
​Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024) và chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 –...

hoi thao3.jpg

Ngày đăng  | View count: 28

hoi thao2.jpg

Ngày đăng  | View count: 28

hoi thao1.jpg

Ngày đăng  | View count: 26

hoi thao.jpg

Ngày đăng  | View count: 34

tiếp công dân tháng 8 năm 2023

Ngày đăng 15/08/2023 | 07:59 AM  | View count: 70
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

tháng 8.pdf

Ngày đăng  | View count: 15

tiếp công dân tháng 7 năm 2023

Ngày đăng 12/07/2023 | 02:21 PM  | View count: 75
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

721_BC_BDT_12_07_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 26

tiếp công dân tháng 5 năm 2023

Ngày đăng 15/06/2023 | 02:18 PM  | View count: 63
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

585_BC_BDT_15_06_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 24

tiếp công dân tháng 4 năm 2023

Ngày đăng 11/04/2023 | 01:51 PM  | View count: 69
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết