Xuất bản thông tin

565_TB_BDT_09_06_2023_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

566_TB_BDT_09_06_2023_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

Thông báo về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

cms-publish-date 09/06/2023 | 03:48 PM  | cms-view-count: 4
Thông báo về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển...

706_QĐ_UBND_08_06_2023_2.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

567_TB_BDT_09_06_2023_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

CÔNG ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC VUI TẾT THIẾU NHI 1/6

cms-publish-date 01/06/2023 | 08:59 AM  | cms-view-count: 9107
Hòa cùng không khí tưng bừng phấn khởi của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,  được sự nhất trí của Cấp ủy, Lãnh đạo Ban, Công đoàn Ban Dân tộc đã tiến hành tổ chức vui tết thiếu nhi và phát thưởng...

thieu nhi qua.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 13

thieu nhi 1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 11

thieu nhi.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 16

THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang “Dân tộc và Phát triển” năm 2023 trên Báo Đắk Nông.

cms-publish-date 26/05/2023 | 02:14 PM  | cms-view-count: 9868
THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang "Dân tộc và Phát triển" năm 2023 trên Báo Đắk Nông. Dự án: Cung cấp dịch vụ thực hiện chuyên trang "Dân tộc và...

Thông báo mời thầu.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 5

120230522154905_1233A_KH_BDT_22_11_2022_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

120230522154757_187A_KH_BDT_28_02_2022_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 10

Hội nghị Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 18/05/2023 | 02:06 PM  | cms-view-count: 10712
Sáng Ngày 18/5/2023, tại Nhà khách T79, tỉnh Đắk Nông, Uỷ Ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk nông tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu...

tap huan1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 20

tap huan.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 33

Thông báo số 435A_0001.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 9