Xuất bản thông tin

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Ngày đăng 29/09/2022 | 10:47  | View count: 38176

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), với chủ đề "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân", UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: