Xuất bản thông tin

CÔNG ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC VUI TẾT THIẾU NHI 1/6

cms-publish-date 01/06/2023 | 08:59 AM  | cms-view-count: 14
Hòa cùng không khí tưng bừng phấn khởi của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,  được sự nhất trí của Cấp ủy, Lãnh đạo Ban, Công đoàn Ban Dân tộc đã tiến hành tổ chức vui tết thiếu nhi và phát thưởng...

thieu nhi qua.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 4

thieu nhi 1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 5

thieu nhi.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 5

THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang “Dân tộc và Phát triển” năm 2023 trên Báo Đắk Nông.

cms-publish-date 26/05/2023 | 02:14 PM  | cms-view-count: 606
THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang "Dân tộc và Phát triển" năm 2023 trên Báo Đắk Nông. Dự án: Cung cấp dịch vụ thực hiện chuyên trang "Dân tộc và...

Thông báo mời thầu.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 5

120230522154905_1233A_KH_BDT_22_11_2022_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 7

120230522154757_187A_KH_BDT_28_02_2022_1.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 9

Hội nghị Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 18/05/2023 | 02:06 PM  | cms-view-count: 1094
Sáng Ngày 18/5/2023, tại Nhà khách T79, tỉnh Đắk Nông, Uỷ Ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk nông tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu...

tap huan1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 16

tap huan.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 23

Thông báo số 435A_0001.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 9

Báo giá_0001.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 8

tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm 2023 - 2024

cms-publish-date 25/04/2023 | 03:21 PM  | cms-view-count: 3328
Trường dự bị Đại học TP HCM tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm 2023 - 2024 xem chi tiết 

371. CV-DBĐH.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 24

Văn bản liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

cms-publish-date 09/07/2021 | 10:24 AM  | cms-view-count: 19985
STT SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU NỘI DUNG FILE ĐÍNH KÈM   ...

08_2023_QĐ_QPPL_21_02_2023_2.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 16

05_2023_QĐ_QPPL_31_01_2023_2.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 17

62-NQ-HĐND_1.PDF

cms-publish-date  | cms-view-count: 24