Xuất bản thông tin

Kết quả tiếp công dân tháng 04 năm 2021

cms-publish-date 12/04/2021 | 14:24 PM  | cms-view-count: 39
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

25_BC-TTr_thang4.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

120210409152248_223_TB-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 0

120210409151933_232_BDT-VP.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 4

1 Banner tin nổi bật

cms-publish-date 26/05/2020 | 04:09 PM  | cms-view-count: 109032
           

05042021165610pm-banner_bau_cu_202104071024156043819.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 20

Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2021 - 2022

cms-publish-date 05/04/2021 | 02:40 PM  | cms-view-count: 81
xem chi tiết tại đây 1                    tại đây 2

27_DBDHNT-GV_20210405094655706700.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 3

24_TB-DBDHNT_20210405094640882880.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 1

120210331084038_213_BDT-VP.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 4

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2021

cms-publish-date 12/03/2021 | 02:02 PM  | cms-view-count: 123
xem chi tiết tại đây

173_BC-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 4

120210312102921_118_BDT-VP.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 3

Kết quả tiếp công dân tháng 03 năm 2021

cms-publish-date 12/03/2021 | 08:24 AM  | cms-view-count: 91
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

170_BC-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 11

120210303143642_98_KH-BDT_.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 15

120210303141001_132_TB-VP.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 13

120210303140643_149_KH-BDT.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 9

Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

cms-publish-date 02/03/2021 | 08:01 AM  | cms-view-count: 3741
Theo quy định mới về chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn, hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hằng tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt...

01_02_2021 bau cu hoi dong nhan dan cac cap.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 159