Xuất bản thông tin

1 Banner tin nổi bật

Ngày đăng 26/05/2020 | 16:09 PM  | View count: 1005833
         

Hội nghị truyền thông, phổ biến Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông” năm 2024

Ngày đăng 15/07/2024 | 08:49 AM  | View count: 76
Toàn cảnh Hội nghị truyền thông, phổ biến Đề án "Giảm thiểu tình trạng  tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" tại xã Đăk Plao, huyện Đắk Glong Triển khai thực hiện Quyết định số...

1234.jpg

Ngày đăng  | View count: 13

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

Ngày đăng 11/10/2018 | 03:22 PM  | View count: 31777
THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN DÂN TỘC TỈNH. - Địa chỉ: 27 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tinh Đăk Nông - Số Điện thoại:  02613544536 - Fax:  02613544536 -...

Banner dưới chân

Ngày đăng 15/06/2020 | 03:20 PM  | View count: 1004311
 

bner.png

Ngày đăng  | View count: 595

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024

Ngày đăng 01/03/2024 | 03:29 PM  | View count: 744
Nữ công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh  tích cực hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Hưởng ứng tinh thần "Tuần lễ Áo dài"...

e64d35ed28b189efd0a0.jpg

Ngày đăng  | View count: 84

2024

Ngày đăng  | View count: 45

Ban Dân tộc tỉnh Đắk nông ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ngày đăng 10/01/2024 | 02:59 PM  | View count: 415
Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024.  nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành...

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN TỘC

Ngày đăng 11/10/2018 | 03:21 PM  | View count: 40847
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông gồm 4 đồng chí (1 đồng chí trưởng ban và 3 đồng chí phó ban) PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BAN  (tại Quyết định số..... )   1. Trưởng...

120240411150522_895_QĐ_BDT_21_08_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 89

120240411145513_949_QĐ_BDT_13_09_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 81

120240411145217_2346-QĐ-UBND_0001.pdf

Ngày đăng  | View count: 82

120240411083445_03_QĐ_BDT_04_01_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 96

120240411083042_6157_UBND_KT_13_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 86

120240411082630_15_BC_BDT_03_01_2024_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 50

120240411082458_1058_QĐ_BDT_13_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 78

120240411082339_1023_BC_BDT_04_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 97

120240411082017_693_BC_BDT_06_07_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 92