Thông báo giấy mời

THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang “Dân tộc và Phát triển” năm 2023 trên Báo Đắk Nông.
Ngày đăng 26/05/2023 | 14:14  | View count: 18221

THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Cung Cấp dịch vụ chuyên trang

"Dân tộc và Phát triển" năm 2023 trên Báo Đắk Nông. Dự án: Cung cấp dịch vụ thực hiện chuyên trang "Dân tộc và Phát triển" năm 2023 trên Báo Đắk Nông

xem chi tiết