Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-268870-TT
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Trình tự thực hiện

- Các đơn vị trực thuộc UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp xã;

- Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ gửi bộ phận chuyên môn thẩm định.

- Bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

- Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khai.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức;- Cá nhân
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp xã.
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Đánh giá tác động TTHC