Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-268874-TT
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại TTHC
Lĩnh vực Tôn giáo
Trình tự thực hiện

- Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản thông báo đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

- Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

 

Cách thức thực hiện
Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Đối tượng thực hiện Các cơ sở tín ngưỡng.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông báo được tiếp nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản;

- Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

 

Đánh giá tác động TTHC