Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-268885-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:

Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa theo quy định, ngoài việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 2, Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 05013.544539.

- Bước 2: Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính thì phải hướng dẫn bằng văn bản. Thời hạn xem xét và yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá 02 ngày làm việc;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời bằng văn bản;

+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thỏa thuận.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản thỏa thuận.

Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 2, Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 05013.544539.
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản thỏa thuận.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không có
Đánh giá tác động TTHC