Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-268886-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC 2
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ:

Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông trình  và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 2, Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 05013.544539.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải  tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ, lập Báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 02 bộ.
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

- Sở Giao thông vận tải: 05 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 2, Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 05013.544539.
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông hoặc văn bản không chấp thuận.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phải bao gồm các nội dung sau:

- Phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc;

- Điều kiện sử dụng các làn đường cao tốc khi: Lưu thông bình thường; chuyển làn; quay đầu phương tiện trong trường hợp khẩn cấp; đi qua các trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọn xe; gặp sự cố, tai nạn và trong những trường hợp đặc biệt;

- Danh sách nút giao và các công trình đặc biệt; 

- Tốc độ lưu hành cho phép và khoảng cách an toàn giữa các xe;

- Vị trí, thời gian và thời lượng chiếu sáng; 

- Tên, vị trí, lý trình và điều kiện sử dụng các trạm dừng nghỉ, nơi dừng, nơi đỗ xe, trạm thu phí và trạm kiểm soát tải trọng xe;

- Quy định về cảnh báo an toàn giao thông khi thực hiện công việc quản lý, bảo trì;

- Số điện thoại khẩn cấp;

- Phương án cứu hộ, cứu nạn;

- Các thông tin được cung cấp thông qua hệ thống giao thông thông minh: Vị trí các vụ tai nạn, sự cố, sự kiện, điều kiện thời tiết, công trường thi công, địa điểm đang hạn chế điều kiện khai thác, các vi phạm quy tắc giao thông, tư vấn hành trình và các nội dung khác;

- Các thông tin khác: Hình thức, công nghệ thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; tên và địa chỉ của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác;

- Phương án tổ chức giao thông đặc biệt.

Đánh giá tác động TTHC