Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-268887-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ:

Trước khi đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp công trình đường cao tốc tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị đưa công trình đường cao tốc vào khai thác đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 2, Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 05013.544539.

b) Giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh, nếu đủ điều kiện, UBND tỉnh ra quyết định công bố đưa công trình vào khai thác. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 2, Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 05013.544539.
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định công bố đưa công trình cao tốc vào khai thác.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
không có
Đánh giá tác động TTHC