Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-268889-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

+ Người lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

+ Cấp lại Giấy phép lái xe áp dụng trong các trường hợp sau:

   • Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên;

   • Giấy phép lái xe bị mất.

b) Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe (nếu Giấy phép lái xe không do Sở Giao thông vận tải Đắk Nông cấp); xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định để cấp lại Giấy phép lái xe.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Đắk Nông.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ không quy định cấp lại giấy phép lái xe
Phí
Lệ phí
Mô tảMức lệ phí
+ Đối với giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4: • Lệ phí thi lý thuyết: 40.000 đồng/lần • Lệ phí thi thực hành: 50.000 đồng/lần • Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đồng + Đối với giấy phép lái xe ô tô các hạng: • Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/1lần • Sát hạch trong hình: 300.000 đồng/1lần • Sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/1lần • Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đồngLệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Đối tượng thực hiện - Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy phép lái xe.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn, phải dự sát hạch lại lý thuyết;

+ Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn, phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe;

+ Người có Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn hạn sử dụng hoặc quá hạn sử dụng dưới 03 tháng, có tên trong hồ sơ quản lý của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe;

+ Người có Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Người có Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Người có Giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai: Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; trên 02 năm, kể từ ngày cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất;

+ Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ ba trở lên: Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe; trên 02 năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất;

+ Khi đến nộp hồ sơ và khi đi thi người lái xe phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quá hạn, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu.

Đánh giá tác động TTHC