Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-032747-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực An toàn lao động
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. A. Đối với tổ chức, đơn vị: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Lao động –TBXH vào các ngày làm việc trong tuần.
2. B. Đối với Sở Lao động – TBXH: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thực hiện đăng ký theo quy định, Nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn bổ sung theo quy định.
Bước 2:Chuyển hồ sơ cho thanh tra sở để thực hiện ghi vào sổ đăng ký.
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận Thông báo
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC