Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-138051-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với doanh nghiệp: + Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn đến tại phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông, Đường Đăm Bri, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
2. Đối với Sở Tài chính: Bước 1: Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
Bước 2: Lãnh đạo phòng Tài chính doanh nghiệp phân hồ sơ cho cán bộ trong Phòng để xử lý.
Bước 3: Trình kết quả xử lý của phòng Tài chính doanh nghiệp lên Giám đốc Sở phê duyệt.
* Thời gian nhận, trả hồ sơ: Trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tài chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông tri duyệt y dự toán.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC