Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-143497-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Đối với tổ chức: Giao nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Công sản- Vật giá Sở Tài chính Đắk Nông, địa chỉ Khu Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
2. Đối với Sở Tài chính: - Phòng Quản lý Công sản- Vật giá kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ trường hợp chưa đẩy đủ, thì yêu cầu tổ chức bổ sung 1 lần, hồ sơ được nhận chính thức tính từ khi đầy đủ theo quy định.
- Lãnh đạo Phòng Quản lý Công sản- Vật giá phân hồ sơ cho các cán bộ trong Phòng để xử lý.
- Giao kết quả xử lý tại Phòng Quản lý Công sản- Vật giá Sở Tài chính Đắk Nông.
Thời gian nộp và trả hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều: từ 13h30 đến 17h
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ bản chính
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính Đăk Nông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC