Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-144570-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Những người sáng lập Đoàn luật sư gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp;
2. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh;
3. UBND cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho người làm đơn.
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ Không quy định cụ thể
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh về việc cho phép thành lập Đoàn luật sư. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ, UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn luật sư tại địa phương. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có văn bản về việc thành lập Đoàn luật sư.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC