Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
461 T-DKN-268912-TT Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý. Sở Giao thông vận tải Đường bộ
462 T-DKN-268913-TT Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Sở Giao thông vận tải Đường bộ
463 T-DKN-268914-TT Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Đường bộ
464 T-DKN-268915-TT Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Đường bộ
465 T-DKN-268916-TT Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại hà Nội Sở Giao thông vận tải Đường bộ
466 T-DKN-268917-TT Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam. Sở Giao thông vận tải Đường bộ
467 T-DKN-268918-TT Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Sở Giao thông vận tải Đường bộ
468 T-DKN-268919-TT Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Sở Giao thông vận tải Đường bộ
469 T-DKN-268920-TT Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia. Sở Giao thông vận tải Đường bộ
470 T-DKN-268921-TT Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia Sở Giao thông vận tải Đường bộ
471 T-DKN-268922-TT Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Sở Giao thông vận tải Đường bộ
472 T-DKN-268923-TT Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại ( áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải ) Sở Giao thông vận tải Đường bộ
473 T-DKN-268924-TT Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông vận tải Đường bộ
474 T-DKN-268925-TT Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
475 T-DKN-268926-TT Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
476 T-DKN-268927-TT Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
477 T-DKN-268928-TT Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
478 T-DKN-268929-TT Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
479 T-DKN-268930-TT Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đường bộ
480 T-DKN-268931-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Sở Giao thông vận tải Đường bộ