Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
481 T-DKN-268932-TT Cấp phù hiệu xe nội bộ Sở Giao thông vận tải Đường bộ
482 T-DKN-268933-TT Cấp lại phù hiệu xe nội bộ Sở Giao thông vận tải Đường bộ
483 T-DKN-268934-TT Cấp phù hiệu xe trung chuyển Sở Giao thông vận tải Đường bộ
484 T-DKN-268935-TT Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Sở Giao thông vận tải Đường bộ
485 T-DKN-268936-TT Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Sở Giao thông vận tải Đường bộ
486 T-DKN-268937-TT Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Sở Giao thông vận tải Đường bộ
487 T-DKN-268938-TT Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Sở Giao thông vận tải Đường bộ
488 T-DKN-268939-TT Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Sở Giao thông vận tải Đường bộ
489 T-DKN-268940-TT Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Sở Giao thông vận tải Đường bộ
490 T-DKN-268941-TT Chấp thuận giảm tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh Sở Giao thông vận tải Đường bộ
491 T-DKN-268942-TT Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Sở Giao thông vận tải Đường bộ
492 T-DKN-268943-TT Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý Sở Giao thông vận tải Đường bộ
493 T-DKN-268944-TT Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý Sở Giao thông vận tải Đường bộ
494 T-DKN-268945-TT Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý Sở Giao thông vận tải Đường bộ
495 T-DKN-268946-TT Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. Sở Giao thông vận tải Đường bộ
496 T-DKN-268947-TT Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý. Sở Giao thông vận tải Đường bộ
497 T-DKN-268948-TT Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý Sở Giao thông vận tải Đường bộ
498 T-DKN-268949-TT Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Sở Giao thông vận tải Đường bộ
499 T-DKN-268950-TT Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý Sở Giao thông vận tải Đường bộ
500 T-DKN-268951-TT Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật Đường bộ