Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
501 T-DKN-268952-TT Cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng Cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật Đường bộ
502 T-DKN-268953-TT Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
503 T-DKN-268954-TT Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đăng kiểm
504 T-DKN-268955-TT Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Sở Giao thông vận tải Đăng kiểm
505 T-DKN-268956-TT Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Cục Đăng kiểm Việt Nam Đăng kiểm
506 T-DKN-268957-TT Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Cơ quan đăng kiểm Đăng kiểm
507 T-DKN-268962-TT Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
508 T-DKN-268969-TT Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân
509 T-DKN-268971-TT Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân
510 T-DKN-268972-TT Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân
511 T-DKN-268973-TT Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ hạt nhân
512 T-DKN-268976-TT Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa Cơ quan đăng kiểm Đăng kiểm
513 T-DKN-268978-TT Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
514 T-DKN-268979-TT Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
515 T-DKN-268980-TT Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
516 T-DKN-268981-TT Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
517 T-DKN-268982-TT Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
518 T-DKN-268983-TT Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đường thủy nội địa
519 T-DKN-268984-TT Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
520 T-DKN-268985-TT Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa