Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
561 T-DKN-269027-TT Kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế nhập khẩu Sở Y tế Dược phẩm
562 T-DKN-269029-TT Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất cho công ty bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài ngành (trừ các đơn vị trực thuốc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải), cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y-dược Sở Y tế Dược phẩm
563 T-DKN-269030-TT Cho phép tổ chức, cá nhân xuất khẩu/nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch đối với thuốc thành phẩm không chứa hoạt chất là thuốc gây nghiện Sở Y tế Dược phẩm
564 T-DKN-269031-TT Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc Sở Y tế Dược phẩm
565 T-DKN-269032-TT Cấp "Giấy tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc" Sở Y tế Dược phẩm
566 T-DKN-269033-TT Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng kí quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm Sở Y tế Mỹ phẩm
567 T-DKN-269034-TT Cấp Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam Sở Y tế Mỹ phẩm
568 T-DKN-269035-TT Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính Sở Y tế Giám định y khoa
569 T-DKN-269036-TT Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Giám định y khoa
570 T-DKN-269037-TT Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Giám định y khoa
571 T-DKN-269038-TT Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Giám định y khoa
572 T-DKN-269039-TT Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
573 T-DKN-269040-TT Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012. Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
574 T-DKN-269041-TT Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP. Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
575 T-DKN-269042-TT Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học Sở Y tế Giám định y khoa
576 T-DKN-269043-TT Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
577 T-DKN-269044-TT Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
578 T-DKN-269045-TT Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
579 T-DKN-269046-TT Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
580 T-DKN-269047-TT Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa