Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
601 T-DKN-269068-TT Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
602 T-DKN-269069-TT Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Giám định y khoa
603 T-DKN-269070-TT Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Giám định y khoa
604 T-DKN-269071-TT Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
605 T-DKN-269072-TT Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý. Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
606 T-DKN-269073-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
607 T-DKN-269083-TT Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ công lập Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
608 T-DKN-269085-TT Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
609 T-DKN-269086-TT Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
610 T-DKN-269087-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
611 T-DKN-269088-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
612 T-DKN-269089-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
613 T-DKN-269090-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
614 T-DKN-269091-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
615 T-DKN-269092-TT Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
616 T-DKN-269093-TT Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bênh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động) Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
617 T-DKN-269094-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
618 T-DKN-269095-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
619 T-DKN-269096-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
620 T-DKN-269097-TT Kiểm tra để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh Sở Giáo dục và Đào tạo Khám bệnh, chữa bệnh