Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
641 T-DKN-269124-TT Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
642 T-DKN-269125-TT Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
643 T-DKN-269126-TT Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
644 T-DKN-269127-TT Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
645 T-DKN-269128-TT Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
646 T-DKN-269129-TT Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
647 T-DKN-269130-TT Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
648 T-DKN-269131-TT Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
649 T-DKN-269132-TT Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên Các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
650 T-DKN-269133-TT Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
651 T-DKN-269134-TT Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
652 T-DKN-269135-TT Khám sức khỏe định kỳ Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
653 T-DKN-269136-TT Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
654 T-DKN-269137-TT Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
655 T-DKN-269138-TT Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
656 T-DKN-269139-TT Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
657 T-DKN-269140-TT Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa Thể thao Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
658 T-DKN-269142-TT Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
659 T-DKN-269149-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
660 T-DKN-269150-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh