Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
701 T-DKN-269254-TT Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng Sở Y tế Y tế Dự phòng
702 T-DKN-269255-TT Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Sở Y tế Y tế Dự phòng
703 T-DKN-269256-TT Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Y tế Dự phòng
704 T-DKN-269257-TT Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Y tế Dự phòng
705 T-DKN-269258-TT Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Y tế Dự phòng
706 T-DKN-269259-TT Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp Sở Y tế Y tế Dự phòng
707 T-DKN-269260-TT Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Sở Y tế Y tế Dự phòng
708 T-DKN-269261-TT Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I. Sở Y tế Y tế Dự phòng
709 T-DKN-269262-TT Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II Sở Y tế Y tế Dự phòng
710 T-DKN-269263-TT Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn Sở Y tế Y tế Dự phòng
711 T-DKN-269264-TT Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất. Sở Y tế Y tế Dự phòng
712 T-DKN-269265-TT Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm Sở Y tế Y tế Dự phòng
713 T-DKN-269266-TT Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT Sở Y tế Y tế Dự phòng
714 T-DKN-269267-TT Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT Sở Y tế Y tế Dự phòng
715 T-DKN-269268-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT Sở Y tế Y tế Dự phòng
716 T-DKN-269269-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT Sở Y tế Y tế Dự phòng
717 T-DKN-269270-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT Sở Y tế Y tế Dự phòng
718 T-DKN-269271-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Sở Y tế Y tế Dự phòng
719 T-DKN-269272-TT Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động Sở Y tế Y tế Dự phòng
720 T-DKN-269273-TT Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bị mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động Sở Y tế Y tế Dự phòng