Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
721 T-DKN-269274-TT Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Sở Y tế Y tế Dự phòng
722 T-DKN-269275-TT Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Y tế Dự phòng
723 T-DKN-269276-TT Chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Y tế Dự phòng
724 T-DKN-269277-TT Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Y tế Dự phòng
725 T-DKN-269278-TT Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế Y tế Dự phòng
726 T-DKN-269279-TT Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Cơ sở điều trị Methadone Y tế Dự phòng
727 T-DKN-269280-TT Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại nhà Cơ sở điều trị Methadone Y tế Dự phòng
728 T-DKN-269281-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
729 T-DKN-269282-TT Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
730 T-DKN-269283-TT Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế qui định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/03/2013 của Bộ Y tế Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
731 T-DKN-269284-TT Cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế trên địa bàn Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
732 T-DKN-269285-TT Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Quy định tại khoản 2, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT) Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
733 T-DKN-269286-TT Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Quy định tại khoản 2, điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT) Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
734 T-DKN-269288-TT Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
735 T-DKN-269289-TT Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm
736 T-DKN-269290-TT Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
737 T-DKN-269291-TT Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
738 T-DKN-269292-TT Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
739 T-DKN-269295-TT Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (Cấp tỉnh) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Trợ giúp pháp lý
740 T-DKN-269296-TT Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo