Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
761 T-DKN-269332-TT Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phô thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
762 T-DKN-269333-TT Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
763 T-DKN-269334-TT Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
764 T-DKN-269335-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
765 T-DKN-269336-TT Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
766 T-DKN-269337-TT Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
767 T-DKN-269338-TT Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
768 T-DKN-269339-TT Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
769 T-DKN-269340-TT Đề nghị miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên Cơ sở giáo dục mầm non Giáo dục và Đào tạo
770 T-DKN-269342-TT Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
771 T-DKN-269343-TT Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Trung tâm giáo dục thường xuyên Quy chế thi, tuyển sinh
772 T-DKN-269344-TT Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
773 T-DKN-269345-TT Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
774 T-DKN-269346-TT Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
775 T-DKN-269347-TT Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
776 T-DKN-269348-TT Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
777 T-DKN-269349-TT Thành lập nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
778 T-DKN-269350-TT Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
779 T-DKN-269351-TT Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
780 T-DKN-269352-TT Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo