Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
861 T-DKN-269678-TT Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
862 T-DKN-269691-TT Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
863 T-DKN-269692-TT Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) Cơ quan Tài nguyên và Môi trường Đất đai
864 T-DKN-269693-TT Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lỡ, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác Đất đai
865 T-DKN-269694-TT Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
866 T-DKN-269695-TT Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
867 T-DKN-269696-TT Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
868 T-DKN-269697-TT Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
869 T-DKN-269699-TT Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
870 T-DKN-269700-TT Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
871 T-DKN-269702-TT Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
872 T-DKN-269703-TT Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
873 T-DKN-269704-TT Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản(trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
874 T-DKN-269705-TT Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
875 T-DKN-269706-TT Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản(trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
876 T-DKN-269707-TT Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
877 T-DKN-269708-TT Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
878 T-DKN-269714-TT Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
879 T-DKN-269719-TT Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
880 T-DKN-269722-TT Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường