Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
921 T-DKN-269934-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
922 T-DKN-269935-TT Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
923 T-DKN-269936-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
924 T-DKN-269937-TT Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
925 T-DKN-269938-TT Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
926 T-DKN-269939-TT Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Điện
927 T-DKN-269940-TT Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
928 T-DKN-269941-TT Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
929 T-DKN-269942-TT Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
930 T-DKN-269943-TT Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
931 T-DKN-269944-TT Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
932 T-DKN-269945-TT Phát hành thông cáo báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
933 T-DKN-269946-TT Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
934 T-DKN-269947-TT Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
935 T-DKN-269948-TT Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
936 T-DKN-269949-TT Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
937 T-DKN-269950-TT Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
938 T-DKN-269951-TT Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
939 T-DKN-269952-TT Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông Internet Sở Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet
940 T-DKN-269953-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Ủy ban nhân dân cấp huyện Viễn thông và Internet