Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 T-DKN-268385-TT Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Di sản văn hóa
102 T-DKN-268386-TT Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Di sản văn hóa
103 T-DKN-268387-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Di sản văn hóa
104 T-DKN-268388-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Di sản văn hóa
105 T-DKN-268389-TT Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
106 T-DKN-268390-TT Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
107 T-DKN-268391-TT Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
108 T-DKN-268392-TT Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
109 T-DKN-268393-TT Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
110 T-DKN-268394-TT Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
111 T-DKN-268395-TT Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
112 T-DKN-268396-TT Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
113 T-DKN-268397-TT Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
114 T-DKN-268398-TT Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
115 T-DKN-268399-TT Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
116 T-DKN-268403-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
117 T-DKN-268404-TT Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
118 T-DKN-268405-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
119 T-DKN-268406-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình
120 T-DKN-268407-TT Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Gia đình