Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 T-DKN-268430-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
142 T-DKN-268431-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
143 T-DKN-268432-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
144 T-DKN-268433-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
145 T-DKN-268434-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
146 T-DKN-268435-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
147 T-DKN-268436-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
148 T-DKN-268437-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
149 T-DKN-268438-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
150 T-DKN-268439-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
151 T-DKN-268440-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
152 T-DKN-268441-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
153 T-DKN-268442-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
154 T-DKN-268443-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
155 T-DKN-268444-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
156 T-DKN-268445-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
157 T-DKN-268446-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
158 T-DKN-268447-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
159 T-DKN-268448-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao
160 T-DKN-268449-TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Thể dục thể thao