Đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta

cms-publish-date 19/11/2019 | 14:03 PM  | cms-view-count: 5125
Tối 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

cms-publish-date 19/11/2019 | 10:11 AM  | cms-view-count: 5116
Chiều 18/11, với 89,44% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn...

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới

cms-publish-date 19/11/2019 | 10:03 AM  | cms-view-count: 5151
Ngày 30/10, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số...

“Đường đến ước mơ”

cms-publish-date 14/11/2019 | 07:51 AM  | cms-view-count: 6821
Tối 12/11, tại Nhà hát Âu Cơ, TP. Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên...

Ban dân tộc tỉnh phân công triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019

cms-publish-date 08/01/2019 | 08:51 AM  | cms-view-count: 7064
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019

cms-publish-date 02/03/2019 | 08:49 AM  | cms-view-count: 7080
Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2019; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2019. Ngày 02/03/2019, Ban Dân tộc tổ chức họp...

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2019

cms-publish-date 05/09/2019 | 08:47 AM  | cms-view-count: 7044
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/9/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày 01.9.2019, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2019

cms-publish-date 27/09/2019 | 08:41 AM  | cms-view-count: 6907
Ngày 27/9/2019, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019. Cuộc họp do đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc chủ...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2019

cms-publish-date 28/09/2018 | 04:01 PM  | cms-view-count: 33760
Ngày 27/9/2019, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019. Cuộc họp do đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc chủ...

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2019

cms-publish-date 05/09/2018 | 04:03 PM  | cms-view-count: 39802
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/9/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày 01.9.2019, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số...

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019

cms-publish-date 03/03/2018 | 03:56 PM  | cms-view-count: 27819
Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2019; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2019. Ngày 02/03/2019, Ban Dân tộc tổ chức họp...

Sớm có định hướng xây dựng đường cao tốc nối Tây Nguyên với các tỉnh

cms-publish-date 31/10/2019 | 03:53 PM  | cms-view-count: 7328
Ngày 30/10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 thảo luận tập trung về kết quả thực hiện kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phương án phân bổ ngân sách năm 2020.

An ninh nguồn nước cho đồng bào DTTS

cms-publish-date 31/10/2019 | 03:41 PM  | cms-view-count: 6897
Những năm qua, chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt đã góp phần ổn định đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Nhưng biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng phức tạp đang đe dọa...

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

cms-publish-date 25/10/2019 | 08:59 AM  | cms-view-count: 8818
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế...

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019

cms-publish-date 16/10/2019 | 02:38 PM  | cms-view-count: 9588
Ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho 40 DTTS...

Đặc sắc Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/10/2019 | 02:28 PM  | cms-view-count: 9436
Tối 15/10, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), UBND tỉnh đã tổ chức Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Nông chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc...

Đăk Nông: Vùng đồng bào DTTS chuyển mình mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư

cms-publish-date 14/10/2019 | 02:07 PM  | cms-view-count: 9895
Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đăk Nông lần thứ II - năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và quản lý của chính quyền các cấp, công tác dân tộc...

cms-publish-date 08/08/2019 | 01:40 PM  | cms-view-count: 27723
  Đại dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân; đến kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội; đến sự phát triển của đất nước và...

Mối quan hệ trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông để thực hiện công tác Dân tộc và chính sách Dân tộc đã có những bước tiến mới.

cms-publish-date 08/08/2019 | 10:16 PM  | cms-view-count: 30187
  Phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường của từng dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, cởi mở, tin...

Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 tổ chức họp thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức

cms-publish-date 22/07/2019 | 10:13 PM  | cms-view-count: 34672
  Ngày 22/7/2019, tại trụ sở Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 (Đại hội) tổ chức họp thành viên Ban tổ chức và các...