Tin nổi bật

Chuyển đổi số đối với cơ quan nhà nước
cms-publish-date 29/09/2022 | 10:45  | cms-view-count: 25581

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu bộ Flashcard Chuyển đổi số đối với cơ quan nhà nước.

 

trích nguồn: Sở thông tin và Tuyền thông tỉnh