Tin nổi bật

Chính quyền số Đắk Nông chuyển mình mạnh mẽ
Ngày đăng 10/01/2024 | 13:53  | View count: 981

Chính quyền số ở Đắk Nông đang phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh hiện nay.

Vai trò dẫn dắt

Đắk Nông xác định chính quyền số thực hiện sứ mệnh dẫn dắt kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy CĐS toàn diện. Tỉnh đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung làm tốt việc huy động nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng số.

Anh-tin-bai

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện Đắk Glong

Trên tinh thần giải quyết từng việc, Đắk Nông đã lựa chọn một số ngành, lĩnh vực có tác động trực tiếp vào khâu đột phá của tỉnh để tập trung thực hiện CĐS đổi số; trong đó bảo đảm đầy đủ các điều kiện, kết nối liên thông thành công với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia.

Thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ TT&TT quản lý, đến nay, Đắk Nông đã kết nối với 11/23 hệ thống thông tin, CSDL quốc gia. Các ứng dụng có dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh.

Đắk Nông hiện có 6/19 Sở, ban, ngành đã triển khai và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh với 10 hệ thống, bao gồm: hệ thống quản lý di sản; phản ánh hiện trường; kinh tế - xã hội; đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; quản lý về các dự án đầu tư công; Cổng dữ liệu y tế; giáo dục; cán bộ công chức tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tỉnh.

Địa phương tiếp tục xây dựng các chủ trương, chính sách trong CĐS phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, chú trọng thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy CĐS trong doanh nghiệp, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hướng tới số hóa toàn diện

Đối với lĩnh vực du lịch, Hệ thống du lịch thông minh tỉnh được triển khai chạy thử nghiệm do Viettel Đắk Nông xây dựng và cung cấp. Hệ thống đã thu hút khoảng gần 300.000 lượt truy cập. Thông qua hệ thống đã cung cấp được một số thông tin, hình ảnh quảng bá dịch vụ du lịch đến với du khách.

Anh-tin-bai

Người dân Đắk Nông trải nghiệm số hóa dữ liệu cá nhân

Hiện nay, hệ thống du lịch thông minh vẫn tiếp tục được mở và cho phép người dùng truy cập, tìm kiếm thông tin. Tỉnh đã và đang hoàn tất các thủ tục triển khai chính thức CSDL ngành du lịch Đắk Nông.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Sở NN-PTNT đang triển khai các thủ tục để chính thức xây dựng nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, dự kiến gồm có 6 phân hệ chính, 47 nhóm chức năng và thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Cổng thông tin dữ liệu đất đai hiện đã triển khai công tác đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh. Trong đó các huyện: Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Song và Đắk Mil đã hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hệ thống thông tin CSDL về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang được tỉnh triển khai. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16.908 CBCCVC (khối chính quyền) có hồ sơ CBCCVC. Tỷ lệ tạo lập hồ sơ đạt 103,52%. Tỉnh cũng thực hiện đồng bộ với CSDL quốc gia về CBCCVC.

Địa phương đang tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử dùng chung cho Trung tâm Lưu trữ, với khoảng 80 triệu trang tài liệu. Việc số hóa tài liệu lưu trữ năm bảo đảm theo đúng lộ trình.

Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh, bao gồm: 19/19 sở, ngành tập trung tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh; 8/8 UBND huyện, thành phố; 71/71 xã, phường, thị trấn; 352 các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc.

Đắk Nông có 2.034 thủ tục hành chính; trong đó, số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 667 thủ tục, một phần là 1.367 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận toàn trình là 28,05%; tỷ lệ hồ sơ được xử lý toàn trình đạt 27,4%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, tạo lập cơ sở dữ liệu số đã đổi mới hoàn toàn hoạt động của bộ máy chính quyền, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Theo Báo Đắk Nông điện tử