Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 412/BC-BDT
Ngày ban hành 15/06/2020
Ngày có hiệu lực 15/06/2020
Người ký H'DJrân Knul
Trích yếu

BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Cơ quan ban hành Ban dân tộc tỉnh
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác