Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 818/BC-BDT
Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày có hiệu lực 23/11/2020
Người ký Đ/c Phan Đình Hiến
Trích yếu

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành Ban dân tộc tỉnh
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác