Văn bản điều hành

Số/Kí hiệu 36-HD/BTGTU
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày có hiệu lực 11/05/2022
Người ký Đ/c Nguyễn Hữu Khánh
Trích yếu

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác