Văn hóa xã hội

BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG THAM GIA CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021”
Ngày đăng 01/07/2021 | 13:39  | View count: 74900

Hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức" năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tuyên truyền và phát động tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan về mục tiêu, ý nghĩa và hiệu quả công tác CCHC hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng tới nền hành chính của tỉnh.

Sau một tháng phát động cuộc thi, cán bộ, công chức của Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực, nghiên cứu tìm tòi với mong muốn đem đến cuộc thi những ý tưởng sáng tạo, có khả thi đóng góp vào công cuộc CCHC của Ban nói riêng và nền CCHC tỉnh Đăk Nông nói chung.

Tổng số bài dự thi gồm: 13 bài, trong đó có 12 bài thi cá nhân và 01 bài thi tập thể.

Ngày 29/6/2021 Ban Dân tộc tỉnh đã chọn 02 sáng kiến CCHC gửi đi tham gia dự thi như sau:

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch trực tuyến thủ tục hành chính mức 3,4 trên địa bàn tỉnh; người viết Ông: Phan Ngọc Quân, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông.

2. Cải cách và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục hành chính xét công nhận và đưa ra khỏi danh sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; người viết Bà: Hoàng Thị Thảo, Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông.

 

Tin: Minh Nghĩa