Văn hóa xã hội

Bộ Y tế và WHO phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.
Ngày đăng 11/03/2020 | 15:28  | View count: 46235

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Trân trọng chia sẻ các khuyển cáo này đến người dân và cộng đồng:

 

 

 

BỘ Y TẾ / TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI