Văn hóa xã hội

Lễ giao ước kết nghĩa
Ngày đăng 29/07/2020 | 14:42  | View count: 238004

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông về công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, ngày 22 tháng 7 năm 2020 Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông cùng Bon Đắk Láp, xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil tổ chức Lễ giao ước kết nghĩa tại nhà văn hóa cộng đồng Bon Đắk Láp, xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil.

Đại diện Bon trưởng Bon Đắk Láp và Giám đốc Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông ký giao ước kết nghĩa

 

Tham dự Lễ giao ước kết nghĩa giữa hai đơn vị có sự chứng kiến của đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện Đắk Mil, Lãnh đạo UBND Đắk Gằn và bà con nhân dân Bon Đắk Láp, cùng tập thể cán bộ, công chức Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông. Trước sự vui mừng của bà con nhân dân Bon Đắk Láp, hai đơn vị đã ký giao ước kết nghĩa với những nội dung chính:

Đối với Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông: Tuyên truyền sâu rộng đến tất cả viên chức, người lao động trong đơn vị hiểu rõ về chương trình mục tiêu và ý nghĩa của việc kết nghĩa giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông và Bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn; Quán triệt toàn đơn vị phát huy tốt chức năng, nghiệp vụ của đơn vị, cùng kề vai sát cánh với chính quyền và nhân dân địa phương, tích cực xây dựng và bảo vệ buôn, bon ngày càng phát triển ổn định, giữ mối liên hệ đoàn kết tốt; Phối hợp với Ban tự quản Bon tuyên tuyền, phổ biến và vận động đồng bào trong Bon chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phân công các tổ chức đoàn thể trong đơn vị như Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban tự quản và các tổ chức đoàn thể của Bon tăng cường giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể phát triển vững mạnh; Hỗ trợ con em đồng bào trong Bon tích cực học tập văn hóa, xóa nạn mù chữ nhằm nâng cao dân trí và tiếp thu khoa học kỹ thuật; Tổ chức giao lưu, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em,… trên địa bàn Bon vào các dịp lễ, tết; Cử cán bộ thường xuyên đến Bon nắm bắt tình hình, phát hiện và ngăn ngừa, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng tín ngưỡng gây mất trật tự an toàn xã hội trong Bon nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Bon.

Đại diện hai đơn vị trao cờ và bản giao ước kết nghĩa

Đối với Bon Đắk Láp: Giáo dục, phổ biến đến đồng bào trong Bon hiểu rõ về chương trình mục tiêu và ý nghĩa của việc kết nghĩa giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Bon Đắk Láp. Đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ các chương trình, kế hoạch, nội dung giao lưu kết nghĩa, giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Bon và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; Tuyên truyền, vận động đồng bào trong Bon ổn định định canh định cư, chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, tiến tới làm giàu; không du canh du cư; không nghe lời xúi dục của các thế lực thù địch, phản động; không xâm phạm đất đai trong vùng quy hoạch của Nhà nước, không xâm lấn, mua bán đất đai trái phép; Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt tình đoàn kết thân ái giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông và Bon Đắk Láp; Giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa Bon với đơn vị. Tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên của đơn vị xuống công tác tại Bon hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luôn tin tưởng và trao đổi thông tin với nhau để đưa ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giao ước kết nghĩa; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy các giá trị văn hoá truyền thông như: Lễ hội cồng chiêng, mừng lúa mới; Cùng đơn vị kết nghĩa triển khai các nội dung kết nghĩa, phát huy sức mạnh nội lực sẵn có trong Bon, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó phản ảnh thông tin kịp thời và chính xác cho đơn vị kết nghĩa về tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Khuê