Hoạt động ban

Ban Dân tộc tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2019
cms-publish-date 05/09/2018 | 04:03  | cms-view-count: 51376

Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-BDT ngày 01/9/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Ngày 01.9.2019, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 847/KH-BDT về việc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Trên cơ sở đó, vào ngày 05/9/2019, Tổ Kiểm tra CCHC Ban Dân tộc đã tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác CCHC năm 2019 nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính.

Qua đó, phát hiện kịp thời những tồn tại hạn chế để đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp, thiết thực với tình hình thực hiện CCHC tại cơ quan trong thời gian tới.

Tổ kiểm tra do đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban làm Tổ trưởng, thành viên là các đồng chí trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc.

Hoàng Thị Thảo (đưa tin)