Cải cách hành chính

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc
Ngày đăng 01/07/2022 | 17:16  | View count: 30358

Thời gian qua, Ban Dân tộc (BDT) tỉnh Đăk Nông luôn chú trọng công tác cải cách hành chính CCHC nhằm xây dựng cơ quan thật sự dân chủ, chuyên nghiệp.

Nguồn internet

Bằng sự nỗ lực không ngừng của tập thể, cán bộ lãnh đạo, trong nhiều năm qua, công tác CCHC của BDT tỉnh Đăk Nông đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả rõ nét, đưa Cơ quan công tác dân tộc của tỉnh tiến gần đến mô hình Chính phủ điện tử, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân và đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc. 

 Theo báo cáo của BDT tỉnh Đăk Nông, 100% cán bộ, công chức của Ban đã sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản, điều hành. Trong năm 2019 đến nay, BDT đã nhận 4.618 văn bản đến, ban hành 1.023 văn bản đi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; đưa 19 tin hoạt động Ban và 13 văn bản liên quan đến chính sách dân tộc lên Trang Thông tin điện tử (trong đó văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số chiếm 95%); 100% số hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hạn. 

Không chỉ vậy, lãnh đạo Ban đã quyết liệt trong thực hiện các giải pháp giao nhiệm vụ trên hệ thống thông tin điện tử. Trước đây, những đầu việc giao cho các cán bộ trong đơn vị thường không định ngày, nên công việc chậm trễ. 

"Giờ đây, nội dung công việc, thời hạn hoàn thành được giao trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice , chỉ cần một cú click chuột, lãnh đạo BDT đã có thể biết được phần việc nào, cán bộ nào chưa hoàn thành để nhắc nhở, đôn đốc kịp thời. Các văn bản đi, đến được cán bộ giải quyết nhanh gọn, khoa học, không để tồn đọng. Đây cũng chính là tiêu chí đánh giá thi đua qua từng tháng, quý, năm".

Bên cạnh quyết liệt giao việc trên hệ thống điện tử, lãnh đạo Ban đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tính đến hết tháng 1/2019, BDT đã sắp xếp, kiện toàn từ 5 phòng thành 3 phòng chuyên môn bao gồm: phòng Nghiệp vụ, phòng Thanh tra và Văn phòng. Thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo, cán bộ phòng, ban... 

Thực tế cho thấy, bằng nhiều giải pháp tích cực, công tác CCHC đã tạo sự chuyển biến, đổi mới trong quản lý, điều hành của lãnh đạo Ban, đặc biệt nhận thức về công tác CCHC trong quản lý nhà nước đối với từng công chức được nâng lên rõ rệt. 

 

 Minh Nghĩa