Cải cách hành chính

Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá CCHC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019
Ngày đăng 02/03/2019 | 08:49  | View count: 171177

Nhằm đánh giá đúng những hạn chế, nguyên nhân được, chưa được trong công tác CCHC năm 2019; thống nhất các giải pháp chủ yếu trong công tác CCHC năm 2019. Ngày 02/03/2019, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá cải cách hành chính quí I năm 2019, triển khai, phổ biến các văn bản về CCHC.

Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc. Đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác CCHC năm 2018 và triển khai các giải pháp thực hiện công tác CCHC năm 2019. Đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường, cập nhật kịp thời thông tin về CCHC, cải cách thủ tục hành chính, về theo dõi thi hành pháp luật; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, bộ phận một cửa trong công tác CCHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Hoàng Thị Thảo (đưa tin)